Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality - nabídka služeb > Projekt Efektivní chod úřadů

Projekt Efektivní chod úřadů


Projekt MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů

Středomoravská agentura rozvoje venkova se stala dodavatelem odborných výstupů v projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Za SMARV na projektu pracují Markéta Kropáčková, Hana Slováková, Jana Jurajdová a Tomáš Šulák.

Úkolem realizačního týmu je vytvořit čtyři odborné výstupy:

 1. Studie současného výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu.
 2. Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v každé zapojené MAS.
 3. Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu.
 4. Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

Do projektu je zapojeno 72 místních akčních skupin z desíti krajů České republiky.

Úkolem realizačního týmu je vytvořit čtyři odborné výstupy:

 1. Studie současného výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu. Materiály zde
 2. Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v každé zapojené MAS. Materiály zde
  Tento výstup je v podstatě rozdělen na dvě části. Jedná se o:
  • Obecnou metodiku spolupráce obcí na platformě MAS
  • Praktický návod pro MAS, jak promítnout spolupráci obcí do své činnosti. Proto každá MAS zpracovává tzv. Strategii spolupráce obcí
 3. Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu. Materiály zde
 4. Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU. Příručka ke stažení zde

Za účelem tvorby odborných výstupů panerai replica vykonáváme řadu činností. Zpracováváme a vyhodnocujeme materiály od MAS, podílíme se na tvorbě oběžníků, konzultujeme a účastníme se jednání apod.

V dubnu 2015 se konala série 4 seminářů - v Táboře, Hradci Králové, Olomouci a Pozlovicích. Prezentace ze seminářů v příloze.

V období červenec – září uspořádala každá MAS kulatý stůl starostů, kterého jsme se aktivně účastnili. Prezentace v příloze.

Jemnicko Mor. Kras

Přehled členů realizačního týmu:

 • Katedra politologie a evropských studiíUniverzita Palackého v Olomouci
  • Doc. Pavel Šaradín, PhD. – vedoucí realizačního týmu
  • Tomáš Lebeda
  • Mgr. et Mgr. Jakub Lysek
  • Lucia Madleňáková
 • Středomoravská agentura rozvoje venkovaStředomoravská agentura rozvoje venkova
  • Bc. Tomáš Šulák
  • Markéta Poláchová Kropáčková
  • Mgr. Hana Slováková
  • Ing. Jana Jurajdová
 • TIMA LiberecTIMA Liberec
  • PhDr. Oldřich Čepelka
  • Ing. Stanislav Jager
 • ObservatorObservatoř venkova
  • JUDr. Radan Večerka
  • Mgr. Kateřina Večerková
 • Vysoká škola báňská
  • Ing. Iveta Vrabková, PhD.
 • Západočeská univerzita
  • Doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
 • European LEADER Association for Rural Development (ELARD)
  • Alena Kolářová
  • Karolína Ortová

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Prezentace

Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

Tento zásobník aneb kuchařka ověřených a fungujících nápadů spolupráce obcí bude jako podpůrný tištěný materiál distribuován všem 2 379 zapojeným starostům, bude tak podporovat plnění strategií MAS a vhodnou a srozumitelnou formou vysvětlovat, jak by spolupráce obcí na platformě MAS mohla vypadat.

Více

Publikováno 10. 4. 2024 17:52

Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu

Právní analýza se stane podkladem pro přípravu legislativních opatření. Tato opatření budou předložena Poslanecké sněmovně formou poslaneckého návrhu. Legislativní návrhy budou využity ke zlepšení situace ve specifických, právní analýzou identifikovaných, případech.

Více

Publikováno 10. 4. 2024 17:50

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS, její aplikace v MAS

Metodika bude zaměřena na stanovení konkrétních aktivit a činností, které mohou zlepšit spolupráci obcí na platformě MAS, včetně navržení cílů a možných řešení s tím, že bude uvažována i potenciální finanční podpora EU určená na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené

Více

Publikováno 10. 4. 2024 17:47

Studie současného výkonu veřejné správy, návrh efektivnějšího výkonu

Studie má za cíl zmapovat výkon veřejné správy v obcích ležících na území působnosti místních akčních skupin ČR (dále jen MAS), které se samy podílejí na činnosti MAS.

Více

Publikováno 10. 4. 2024 17:39