Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality - nabídka služeb > Projekt Efektivní chod úřadů > Metodika spolupráce obcí na platformě MAS, její aplikace v MAS

Metodika spolupráce obcí na platformě MAS, její aplikace v MASMetodika bude zaměřena na stanovení konkrétních aktivit a činností, které mohou zlepšit spolupráci obcí na platformě MAS, včetně navržení cílů a možných řešení s tím, že bude uvažována i potenciální finanční podpora EU určená na zvýšení efektivity výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti obcí.

Metodika bude primárně soustředěna do pěti new balance scarpe základních tematických okruhů: regionální školství, agenda zaměstnanosti a boj s nezaměstnaností, protipovodňová opatření, doprava a veřejná dopravní obslužnost, odpadové hospodářství