Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
Drobečková navigace

Úvod > Další informace > Zpravodaj venkova > Zpravodaj venkova - Měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2016

Zpravodaj venkova - Měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2016Vážení příznivci venkova,

zasíláme Vám odkazy na elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova 5/2016. Rekapituluje zejména dubnové události a přináší nová témata.

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
 • Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
 • Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
 • NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:

Běžné zobrazení SPOV:

http://www.spov.org/zpravodaj-1/default.aspx 

NS MAS:

http://nsmascr.cz/dokumenty/zpravodaj-venkova/zpravodaj-venkova-2016/ 

Prostorový prohlížeč:

http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2016 

Zveřejněno také zde:

http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=1329 

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR zlepšují svým Zpravodajem venkova přenos informací mezi obcemi, regiony, institucemi na krajské i národní úrovni. Zpravodaj zasíláme na elektronické adresy všech obcí v ČR, mikroregionů, místních akčních skupin, zastupitelů ve všech krajích, krajské odbory regionálního rozvoje a na adresy ministerstev, které se zabývají venkovem, a dalších státních institucí. Budeme rádi, když časopis rozešlete i na adresy lidí ve vašem okolí, které by mohl rovněž zajímat.

 

S pozdravem

 

Zpravodaje venkova (SPOV ČR + NS MAS ČR)

www.spov.org / Zpravodaj

www.nsmascr.cz / Zpravodaj venkova

 

Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků pro Zpravodaj venkova 6/2016 je v pátek 27. května 2016.

 

Do příštího čísla připravujeme:

 • Vesnice roku 2016. Kdo se přihlásil a jaký je o soutěž zájem?
 • SPOV jednal o venkovském parlamentu a přípravě Národní konference Venkov 2016
 • Národní síť MAS hodnotila připravenost MMR a strategií MAS

Pokud nám chcete k těmto tématům sdělit své postřehy a náměty, napište na adresu:

marie.sulakova@seznam.cz