Středomoravská agentura rozvoje venkova, o. p. s.
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality - nabídka služeb > Projekt Záhorská kronika > Přátelé historie a tradic obnoví vydávání Záhorské kroniky

Přátelé historie a tradic obnoví vydávání Záhorské kronikyTisková zpráva (PDF)

Obnovit vydávání vlastivědně-historického časopisu „Záhorská kronika“ je cílem Středomoravské agentury rozvoje venkova (SMARV), která uspěla se stejnojmenným projektem díky dotaci z místní akční skupiny (MAS) Moravská brána.

Projekt začne od ledna roku 2019 v regionu Lipenska, Pobečví a Záhoří a jejich nejbližšího okolí. „Naší prvotní snahou bude oslovit všechny kronikáře obcí, vydavatele obecních zpravodajů, knihovníky, učitele a další nadšence o historii a vlastivědu regionu, aby se na jeho přípravě a tvorbě podíleli,“ uvedl ředitel SMARV Tomáš Šulák, který je zároveň starostou obce Veselíčko. „Přihlásit se mohou ale například také matky na mateřské dovolené či těsně po ní, nebo zájemci těsně před důchodem se zájmem o vlastivědu regionu,“ dodal Šulák. Projekt je totiž podpořen z dotačního programu zaměřeného na zaměstnanost.

Ve druhé fázi projektu čeká účastníky podrobné proškolení v psaní textů, jejich stylistice, gramatice, grafice, fotografování, aktivní používání nových médií jako jsou webové stránky nebo facebook apod. „Chceme, aby se díky novým trendům v mediálním světě mohli kromě práce v obcích více rozhlédnout do regionu, a to právě propagací svých obcí,“ uvedla manažerka projektu Jana Jurajdová. Dodala, že velmi důležité bude i vzájemné poznání a výměna zkušeností.

Projekt předpokládá zahájení vydávání tištěné Záhorské kroniky ve druhé polovině roku 2019, kdy by měla vyjít dvě čísla. „Vzhledem k tomu, že díky projektu budeme mít podpořené školení, lektory a zaměstnání autorů článků, na samotný tisk musíme získat peníze od sponzorů, obcí nebo z jiných dotací,“ řekl Šulák. Uvedl také, že časopis bude vycházet ve formátu A5 tak jako v minulosti a bude zaměřen na dlouhodobější trendy v obcích a regionu, nikoliv na jednotlivé dílčí události.

Projekt Záhorská kronika není první na toto téma v regionu. Navazuje například na projekt Obce Veselíčko, která díky dotaci z Programu rozvoje venkova LEADER vybudovala v obci malé vesnické Muzeum Záhoří. Ze stejného zdroje podpořil místní spolek přátel tradic Záhoří vydání hudebního alba Záhorské muziky „Oj, zahréte, zahréte“, nebo nákup nových krojů pro lipenské cimbálové muziky. Ve Veselíčku se v roce 2017 uskutečnil přesunem z Lipníka nad Bečvou 21. ročník folklorního festivalu Záhorské slavnosti, který se plánuje jako bienále také na 22. června 2019 v zámeckém parku. Záměr navazuje rovněž na česko-slovenský projekt spolupráce několika místních akčních skupin „Kroje našich krajů“, díky kterému si pořídilo dvanáct folklorních souborů nové kraje a vzniklo i hudební CD s popisem lidových folklorních tradic mj. Záhoří, na projekty spolupráce „Zábavná vlastivěda z našich vesnic“, „Příběhy našich kronik“ nebo „Kraj pod Hostýnem ožívá“. A v neposlední řadě knihu „Lipensko v Záhorské kronice“ vydalo v rámci 100. výročí Československa v roce 2018 Město Lipník nad Bečvou.