Strana - 1

Zobrazit po: 4 - 8 - 12 -
16

12. 10. 2015

Středomoravská agentura rozvoje venkova se stala dodavatelem odborných výstupů v projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“.  Za SMARV na projektu pracují Markéta Kropáčková, Hana Slováková, Jana Jurajdová a Tomáš Šulák.  

 

Úkolem realizačního týmu je vytvořit čtyři odborné výstupy:

1.      Studie současného výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu.

2.      Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v každé zapojené MAS.

3.      Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu. 

4.      Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.

 

 

Do projektu je zapojeno 72 místních akčních skupin z desíti krajů České republiky.

 

Úkolem realizačního týmu je vytvořit čtyři odborné výstupy:

1.      Studie současného výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu. Materiály zde

2.      Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v každé zapojené MAS. Materiály zde

Tento výstup je v podstatě rozdělen na dvě části. Jedná se o:

-          Obecnou metodiku spolupráce obcí na platformě MAS

-          Praktický návod pro MAS, jak promítnout spolupráci obcí do své činnosti. Proto každá MAS zpracovává tzv. Strategii spolupráce obcí

3.      Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu. Materiály zde 

4.      Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU. Příručka ke stažení zde

 

Za účelem tvorby odborných výstupů panerai replica vykonáváme řadu činností. Zpracováváme a vyhodnocujeme materiály od MAS, podílíme se na tvorbě oběžníků, konzultujeme a účastníme se jednání apod.

 

V dubnu 2015 se konala série 4 seminářů  - v Táboře, Hradci Králové, Olomouci a Pozlovicích. Prezentace ze seminářů v příloze.


V období červenec – září uspořádala každá MAS kulatý stůl starostů, kterého jsme se aktivně účastnili. Prezentace v příloze.

 

Kulatý stůl: MAS Jemnicko

Kulatý stůl: MAS Moravský kras

 

Přehled členů realizačního týmu:

 

 Univerzita Palackého v Olomouci

 Doc. Pavel Šaradín, PhD. – vedoucí realizačního týmu

 Tomáš Lebeda

 Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

 Lucia Madleňáková

 

Středomoravská agentura rozvoje venkova

 Bc. Tomáš Šulák              

 Markéta Poláchová Kropáčková              

 Mgr. Hana Slováková

  Ing. Jana Jurajdová

 

TIMA Liberec

PhDr. Oldřich Čepelka  

Ing. Stanislav Jager

imitaciones de relojes rolex

Observatoř venkova

JUDr. Radan Večerka    

Mgr. Kateřina Večerková

 

Vysoká škola báňská

Ing. Iveta Vrabková, PhD.  

 

Západočeská univerzita

Doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.

 

European LEADER Association for Rural Development (ELARD)

Alena Kolářová

Karolína Ortová

 

Fake Handbags Replica Watches UK