Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

29. 09. 2012

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se 26. a 27. září 2012 uskutečnila závěrečná konference k projektu UNIVES. Můžete se podívat na přednášené příspěvky.

21. 09. 2012

Ve středu 26. 9. 2012 a čtvrtek 27. 9. 2012 se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskuteční konference Občanská participace na venkově. Konference bude zaměřena na občanskou participaci pohledem partnerů projektu UNIVES, na příklady dobré praxe zapojení občanů do veřejného života a na význam spolupráce v místní veřejné správě. Hostem konference bude prof. David Adamson (Centre For Regeneration Excellence Wales). Konferenci pořádají Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s partnery projektu UNIVES Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc.

10. 10. 2011

V Arcidiecézním muzeu v Olomouci se 20. října 2011 uskuteční konference "Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy". Akce se koná v rámci projektu UNIVES, na kterém se podílí společně s Univerzitou Palackého Olomouc také Středomoravská agentura rozvoje venkova.

01. 06. 2010

Středomoravská agentura rozvoje venkova se stala partnerem projektu Univerzity Palackého „Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova“.

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě mezi olomouckými vysokými školami - Univerzitou Palackého a Moravskou vysokou školou Olomouc a moravským venkovem reprezentovaným místními akčními skupinami a Středomoravskou agenturou rozvoje venkova. Projekt je určen především pro akademické pracovníky a studenty VŠ se zájmem o problematiku venkova.

 

Největším přínosem projektu by mělo být vytvoření unikátní partnerské sítě a posílení vztahů mezi vysokými školami a moravským venkovem. Hodnota projektu je dána i jeho budoucím praktickým zaměřením. Studenti a akademičtí pracovníci získají v rámci rozvoje dalších partnerství mezi VŠ a venkovem možnost psát své vědecké práce na základě skutečných potřeb venkova. Spolupráce tak zajistí propojení jejich teoretických znalostí a praxe. V rámci projektu vznikne na Univerzitě Palackého specializované a v ČR ojedinělé Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova.

 

Projekt Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16. 05. 2010

V Olomouci se 13. května 2010 uskutečnila konference "Venkov po roce 2013". Stalo se tak v rámci projektu UNIVES, který organizuje Univerzita Palackého ve spolupráci s hlavními partnery Středomoravskou agenturou rozvoje venkova (SMARV), Moravskou vysokou školou Olomouc a MAS Horní Pomoraví.

Prezentace z akce si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci "Projekt UNIVES (OP VpK)".

Přímý odkaz zde: http://www.smarv.cz/index.php?menu=91

(Fotogalerii ke konferenci doplníme v nejbližších dnech.)

15. 05. 2010

Maura Walsh,

IRD Duhallow, Ireland:

The Potential of Lags Post 2013

15. 05. 2010

Branislav Gerhát,

Národná sieť rozvoja vidieka SR:

Stav implementácie Leadra na Slovensku

15. 05. 2010

Jan Březina,

europoslanec:

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova

16. 05. 2010

Kateřina Bělinová,

Ministerstvo zemědělství ČR, ŘO PRV:

Činnost Celostátní sítě pro venkov v České republice

16. 05. 2010

Oldřich Čepelka,

Národní observatoř venkova a TIMA Liberec:

Uplatnění MAS a metody Leader po roce 2010 a 2013

16. 05. 2010

František Winter,

Národní síť MAS ČR:

Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova

16. 05. 2010

Josef Bernard,

Sociologický Ústav AV ČR - Lokální a regionální studia:

Fungování místní samosprávy v malých obcích

16. 05. 2010

Bořivoj Šarapatka,

Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Vybrané environmentální problémy limitující rozvoj venkova a zemědělské hospodaření

 

16. 05. 2010

Jaroslav Burian, Vít Pászto,

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci:

Geografie a mapování prostoru - možnosti spolupráce se sektorem venkova

16. 05. 2010

Pavel Šaradín a Eva Lebedová,

Katedra politologie a evropských studií FF UP Olomouc:

Problémy marketingu venkova a cíle projektu UNIVES

16. 05. 2010

Petr Dýr,

Ústav architektury Fakulty stavební Vysoké učení technické v Brně:

Revitalizace venkovských brownfields z pohledu architekta

16. 05. 2010

Josef Postránecký,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:

Perspektivy rozvoje venkova

16. 05. 2010

Marcela Harnová,

Spolek pro obnovu venkova ČR:

Dvacet let obnovy venkova

16. 05. 2010

Tomáš Šulák,

Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.:

Propojování místních akcí rozvoje venkova - společně, nebo každý program a region za sebe?

16. 05. 2010

Josef Bartoněk,

Sdružení místních samospráv ČR:

Samospráva venkovských obcí v komplexu veřejné správy

16. 05. 2010

Jiří Škabrada,

Univerzita Pardubice a ČVUT Praha:

Historická vesnice dnes - vědomí hodnoty a problémy nové výstavby

11. 05. 2010

V Regionálním centru Olomouc se 13. května od 10.00 uskuteční konference "Venkov po roce 2013".

 

Akci pořádá Univerzita Palackého Olomouc v rámci projektu UNIVES společně se svými partnery Moravskou vysokou školou Olomouc, Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a MAS Moravská cesta.

 

Konference bude zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti rozvoje venkova a představí možnosti spolupráce venkova s vysokými školami.

 

Akce je spolufinancována z ESF prostřednictvím OP VpK 2.4. a projektu "Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova".

 

Aktuální verze pozvánky je ke stažení.

10. 05. 2010

Propagační banner projektu UNIVES "Olomoucké vysoké školy partnerem moravského venkova"

10. 05. 2010

Lokalizace konference UNIVES "Venkov po roce 2013" v Regionálním centru (RCO) a konference "Partnerství LEADER 2010" v univerzitním Konviktu.

Možnosti ubytování v Olomouci.

 

Parkování u kongresového sálu Paegasus v RCO:

http://www.rco.cz/cz/parkovaciplochy.html

13. 04. 2010

Univerzita Palackého pořádá konferenci "Venkov po roce 2013". Uskuteční se 13. května 2010 v Regionálním centru Olomouc. Na akci spolupracuje SMARV.

Krajské sdružení Národní sítě MAS pořádá dne 14. května 2010 v univerzitním Konviktu česko-slovenskou konferenci "Partnerství Leader 2010".

Více informací najdete uvnitř zprávy a v přiložených pozvánkách s návratkami.

Strana - 1