30. 11. 2023

Nabídka služeb pro obce a rozvoj venkova SMARV 2022+

Nabídka služeb pro obce a rozvoj venkova

 

Vážení starostové, starostky a zástupci obcí,

nabízíme Vám služby, které povedou k modernizaci infrastruktury a vybavenosti vašich vesnic, a také ke zlepšení kvality života komunit na venkově. Máme téměř dvacetileté zkušenosti v oblasti obnovy a rozvoje venkova (zejména v evropských replicas de relojes programech LEADER, PRV, OPŽP, IROP a OPZ a spolupráce s vysokými školami v OP VpK), a to na místní, regionální, krajské, národní i evropské úrovni.

 

1) Zpracování strategických plánů rozvoje obcí a regionů (vč. plánů podpory sportu apod.) na základě odborných analýz (audit zdrojů: situační analýza, demografický vývoj, SWOT, SMART) a komunitního zapojení obyvatel do plánování (návrhová, implementační a evaluační část)

 

2) Zpracování integrovaných projektů spolupráce více subjektů a partnerů, které využijí dotace z krajských, národních a evropských zdrojů (ESIF) – od záměru přes studii proveditelnosti, zpracování žádosti v dotačním software, kontroly realizace apod. až po vyúčtování a monitoring akce 

(Zajistíme i zpracování individuálních žádostí o dotaci. V této oblasti doporučíme a zajistíme osvědčené agentury a specialisty na specifické dotační programy.)

 

3) Facilitace veřejných projednávání (smiřovací moderování) pro strategie obcí a regionů, místní tematický spor, nebo např. povolení těžby, výstavba dálnice či železnice, řešení krizových situací…

 

4) Zajištění vzdělávacích akcí, studijních cest za příklady dobré praxe na venkově, seminářů a konferencí, zajištění lektorů; organizování odborných setkání mezi regiony, např. Univerzita venkova (UNIVEN)

 

5) Animace a propagace venkova - zpracování textů, fotografií, designu, sazby a tisku zpravodajů obcí, svazků obcí, MAS a neziskových či podnikatelských subjektů na venkově / Public relations a vydávání publikací, knih a propagačních materiálů.

 

6) Budování korporátní identity obcí: modernizace znaků obcí, log obcí, organizací obce, spolků, vizualizace aktivit, propagační předměty s jednotnou značkou rolex repliky – merchandising (doporučení na aktualizaci webových či facebookových stránek)

 

7) Dotační poradenství, projektové řízení, zajištění výběrových řízení (doporučíme specializované agentury)

 

8) Zpracování a zajištění odborných podkladů, posudků, analýz pro rozvoj venkova, např. v oblasti cestovního ruchu (/cyklo/turistika), kultury (muzea, památky), zeleně a krajiny, odpadů a cirkulární ekonomiky, komunální a komunitní energetiky apod.

 

9) Živý venkov - zajištění realizace regionálních kulturních, společenských, národopisných apod. akcí

 

10) Prosazování demokratických inovací, advokacie venkova a zvyšování participace občanů

Přiložené soubory:

Fake Handbags Replica Watches UK