30. 11. 2023

Infolist Morava blíž Evropě

Čeká se dlouho, ale když se programy spustí, tak to jde rychle:

MAS vyhlašují první 95% dotace

 

Již několik místních akčních skupin z Olomouckého a Zlínského kraje vyhlásilo první dotační výzvy pro žadatele ve svých regionech z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (ve kterém se používá anglická zkratka CLLD).

MAS Střední Haná již vybrala několik projektů ve třech výzvách, stejně tak MAS Prostějov venkov a MAS Hanácký venkov. Podhostýnsko podpořilo jeden dopravní projekt. Region Haná ukončil jednu výzvu a další tři budou mít uzávěrku v průběhu listopadu. Šternbersko dokonce stačilo vyhlásit sedm výzev a poslední z nich měly uzávěrku 17. listopadu. Tři MAS mají aktuálně vyhlášené výzvy (viz dále), další je plánují na nejbližší dobu. Na schválení programu IROP ovšem ještě čekají dvě MAS z Olomouckého a šest ze Zlínského kraje. Obce tak mohou žádat o financování projektů na zlepšení dopravy nebo modernizaci škol.

Jste připraveni? Máte podklady pro stavební projekty? Neváhejte.

 

MAS Moravská brána – průběžné výzvy:

V1: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
(V60 IROP), vyhlášeno 2. 10. 2023, ukončení výzvy 31. 10. 2024, nebo do vyčerpání alokace 9.990.162 Kč (projekt min. 500 tis. dotace, max. 3 mil.)

V2: Infrastruktura pro sociální služby (V49 IROP), vyhlášeno 2. 10. 2023, ukončení výzvy 31. 10. 2024, nebo do vyčerpání alokace 3.330.054 Kč
(projekt min. 500 tis. dotace, max. 2 mil.)

Výběrová komise: 7. 12. 2023, 7. 3. 2024, 6. 6. 2024, 12. 9. 2024, 5. 12. 2024

 

MAS – Partnerství Moštěnka:

V1: DOPRAVA (V60 IROP), alokace 15.000.000 Kč

V2: VZDĚLÁVÁNÍ (V48 IROP), alokace 15.000.000 Kč

Obě výzvy vyhlášeny 6. 11. 2023, uzávěrka 11. 12. 2023 včetně!
(projekt min. 1 mil. dotace, max. 5. mil.)

 

MAS Hranicko:  

V1: Infrastruktura sociálních služeb (V49 IROP), alokace 6.575.106 Kč
(min. 500 tis. dotace, max. 3.440.000 Kč, vozidlo max. 1.160.000 Kč)

V2: Infrastruktura základních škol (V48 IROP), alokace 9.657.188 Kč
(min. 350 tis. dotace, max. 2 mil.)

Obě výzvy byly vyhlášeny 16. 11. 2023 a uzávěrku mají 18. 12. 2023 ve 12.00!

 

Info, na co je možné žádat v jednotlivých programech, najdete v celkové prezentaci SMARV (www.smarv.cz), podrobnosti k výzvám na webových stránkách jednotlivých MAS, případně na webu MMR/IROP. www.mas-moravskabrana.cz, www.mas-mostenka.cz, www.regionhranicko.cz

 

Výzvy ze sledovaného území Přerovska, Olomoucka, Prostějovska a Kroměřížska ještě nevyhlásily MAS Hanácké Království, MAS Bystřička, MAS Jižní Haná a MAS Moravská cesta (viz plán výzev na https://www.moravska-cesta.cz/dbimg/irop_harmonogram-vyzev_2023.pdf).

 

SMARV, o.p.s. je připravena vám pomoci se samotnou přípravou projektů, podáním žádosti
o dotaci, výběrovým řízením a následnou administrací. Tuto službu nemohou provádět pracovníci MAS, protože ti celý proces vyhlašují a kontrolují. Nejprve je potřeba po osobních konzultacích předložit MAS projektový záměr a po jeho schválení jej zadat do dotačního software ISKP21+.

Přiložené soubory:

Fake Handbags Replica Watches UK